Make your own free website on Tripod.com

prostarSEPANG

Home
Kelab Prostar
AJK Kelab
Ahli Kelab
Ikrar Prostar
Lagu Prostar
HIV/AIDS
Ikrar Prostar

Ikrar Prostar 

BAHAWA KAMI,
AHLI PROSTAR NEGERI SELANGOR
DENGAN PENUH KESEDARAN DAN RELA HATI
BERIKRAR,

AKAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN
DAN KESEDARAN REMAJA
AKAN BAHAYA JANGKITAN HIV

MENANAM SIKAP POSITIF DIKALANGAN REMAJA
SUPAYA MENGHINDARI
TINGKAHLAKU YANG BERISIKO TINGGI
SERTA PRIHATIN AKAN GEJALA SOSIAL
YANG MELANDA REMAJA MASA KINI

MENGALAKKAN REMAJA
MENGAMALKAN CARA HIDUP YANG SIHAT
BERLANDASKAN NILAI-NILAI MURNI
SUPAYA BERUSAHA MEMPENGARUHI REMAJA
KEARAH CARA HIDUP SIHAT DAN BERMORAL

MEMBENTUK SEGOLONGAN FASILITATOR BERWIBAWA
DIKALANGAN REMAJA, BAGI MENGERAKKAN DAN
MEMPENGARUHI REMAJA LAIN
AGAR TURUT SERTA DALAM USAHA MENENTANG
ANCAMAN AIDS


Oleh Remaja,Melalui Remaja,Untuk Remaja.